Lisovice – hasičská zbrojnice a společenské centrum

Lokalita Lisovice
Typ Současná architektura
Místo nálezu 49.591124, 13.9679364
Lisovice – hasičská zbrojnice a společenské centrum

Michal Mihalčík – Jana Strachotová / ateliér Létající inženýři, 2018

Novostavba hasičské zbrojnice v Lisovicích je příkladem stavby, jejíž
význam pro místo a obec zdaleka přesahuje pouhé deklarované utilitární
využití. Stejně jako v jiných vesnicích, je i zde hasičská zbrojnice
epicentrem obecního života, což je v tomto konkrétním příkladě
reflektováno i doplněním společenského centra. Hmotová kompozice
budov vychází z archetypálního pojetí domů se sedlovými střechami, které
do vesnického prostředí zapadají nejjednodušeji. Tradiční koncept je
doplněn soudobým architektonickým i materiálovým řešením, které
novostavbu zjevně, avšak zároveň velmi citlivě vyděluje ze svého okolí.
Dům je cenným příkladem kultivace běžného vesnického
architektonického prostředí, jehož historické kvality jsou novostavbou
nejen doplněny, ale v jistém smyslu i znovu nalezeny.