Kulturní dědictví malých měst

Malá města zůstávají poněkud stranou zájmu – přestože v nich stále žije většina evropské populace. V souvislosti s ekonomickou globalizací, neoliberálními politikami států a rozmachem turististiky čelí stejným problémům jako sledované metropole, ale vzhledem k měřítku s často daleko palčivěji pociťovanými dopady. Over-turismus na jedné straně a urban shrinkage (smršťování měst) na druhé vedou ke korozi místních komunit, pod tlakem ekonomické migrace a komodifikace místního kulturního dědictví.

Výstava „In Sitú“ na tomto portále vyxchází z našeho výzkumu, který se zaměřuje na adaptační strategie malých městských sídel s ohledem na vztah kulturního dědictví a resilience komunity. Snaha zachovat si určitou autenticitu, vyplývající z lokálních tradic a identity místa, a zároveň v rozumné míře profitovat z rozvoje turistiky, otevírá prostor pro inovativní využívání, identifikaci a interpretaci kulturního dědictví. Výstava nabízí v přehledné a dostupné formě seznámení se s využitím kulturního dědictví v adaptačních strategiích malých měst. Inspirující příklady zde najde jak laická veřejnost, tak zejména zájemci z řad zástupců municipalit a iniciativ podobné strategie zpracovávajících.

Partner