Benešov – multifunkční dům

Lokalita Benešov
Typ Současná architektura
Místo nálezu 49.782665163024, 14.687629044056
Benešov – multifunkční dům

Markéta Cajthamlová, Daniela Slížová, Lenka Brožová Krušinová, 2018

Multifunkční dům byl postaven do mimořádně složité urbanistické
situace. Blok, v němž se nachází, je sice součástí historické městské
struktury, avšak jeho okolí bylo poškozeno dezurbanizačními zásahy druhé
poloviny 20. století. V bezprostředním okolí domu se tak nacházejí nejen
historické budovy, jejich výška kolísá od jednoho do čtyř podlaží, ale také
vysoké dvanáctipodlažní panelové domy, které historický charakter
lokality zcela popírají. Autorky se tuto nelehkou situaci rozhodly vyřešit
konceptem městského domu, který respektuje původní parcelaci a svou

výškou navazuje na městské domy z konce 19. a první poloviny 20. století,
nacházející se ve stejném bloku. Ryze městský polyfunkční charakter
domu je potvrzen vysokým parterem i pásovými okny, jež jsou jemným
odkazem na meziválečnou funkcionalistickou architekturu. Svým
kultivovaným řešením vnesl dům do chaotického místa řád a ukázal cestu,
jakou se může následná výstavba na rozrušeném rozhraní historického
města vyvíjet.