Brno – bytový dům

Lokalita Brno
Typ Současná architektura
Místo nálezu 49.1905563, 16.6044904
Brno – bytový dům

Tomáš Rusín – Ivan Wahla / ateliér RAW projekt 2010-2013, realizace
2013-2014

Řadový městský dům byl postaven na jasně definované parcele v těsném
sousedství brněnské okružní třídy v místech, kde se stýká pravidelná
bloková zástavba s fragmentem rostlé historické struktury podél původní
cesty na Staré Brno. Svým pojetím se dům přihlásil k okolní vrstvě vyšších
činžovních budov, což je vzhledem k jeho urbanistické pozici nanejvýš
logické. Výškou, která sice navazuje na hřeben sousedního domu, avšak ve
skutečnosti ho vizuálně o podlaží a půl převyšuje, se však ze svého okolí
vyděluje, což může být vnímáno jako sporné. Určitým ospravedlněním
zvoleného měřítka se nicméně může zdát zvolený neofunkcionalistický
koncept novostavby, která vysokým parterem, předsazeným arkýřovým
rizalitem i ustupujícím patrem cíleně navazuje na velkorysost
meziválečných městských činžovních domů. Odkaz na meziválečnou
tvorbu je dále zdůrazněn travertinovým obkladem parteru i mimořádnou
kultivovaností detailů. Dům lze zařadit do širokého proudu
neofunkcionalistcké architektury, která se po roce 1990 stala jedním z
nejdůležitějších východisek moderní brněnské architektury a která
výrazně přispěla ke kultivaci a nesporné kvalitě celé brněnské porevoluční
architektonické scény.