Brno – dostavba areálu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Lokalita Brno
Typ Současná architektura
Místo nálezu 49.2003723, 16.5985949
Brno – dostavba areálu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Petr Pelčák /ateliér Pelčák a partner, s.r.o., dokončeno 2015

Dostavba Filozofické fakulty je součástí adaptace a doplnění historického
bloku pro potřeby Masarykovy univerzity. Svou hmotou i výškou pater
nové křídlo přirozeně navazuje na stávající budovy. Architektonický výraz
novostavby kombinuje minimalistický výraz cihlových stěn s pravidelným
rozvrhem oken. Ten se v horní části se spojenými podlažími mění v náznak
vysokého řádu, který dává průčelí nadčasový klasicizující charakter.