Brno – parkovací dům Domini Park

Lokalita Brno
Typ Současná architektura
Místo nálezu 49.1945739, 16.6051958
Brno – parkovací dům Domini Park

Petr Hrůša / ateliér Architekti Hrůša & spol., spolupráce Igor Bielik, Vít
Zenkl, projekt 2009-2014, realizace 2016

Zadání vestavby parkovacího domu do historické struktury městského
centra s přímou návazností na barokní areál Nové radnice se může na
první pohled jevit jako architektonicky nerealizovatelné. Novostavba
parkovacího domu ateliéru Hrůša a spol. dokládá, že splnitelné je – a to
dokonce tak, že jej lz označit za zajímavou a kvalitní architekturu, která se
svým okolím vstoupila do reálného a rovnocenného dialogu. Hmotovým
řešením dům promyšleně navazuje jak na sousední radnici, tak i na
sebevědomý modernistický solitér hotelu International. Svůj účel – tedy
povrchové mnohopatrové garáže – nijak nepopírá, avšak zvolenou plnou
fasádou s úzkými okénky získává výraz, díky kterému je dům nenásilně
vsazen do svého okolí. Městský charakter objektu je podtržen jak
obchodním parterem, tak veřejně přístupnou střešní terasou, která
poskytuje pozoruhodné pohledy na panorama města.