Brno – polyfunkční dům

Lokalita Brno
Typ Současná architektura
Místo nálezu 49.2121273, 16.5784967
Brno – polyfunkční dům

Tomáš Pilař / ateliér Kuba & Pilař architekti, 2012

Protáhlá nárožní parcela na Burianově náměstí se nachází v komorním
prostředí historického předměstí, jehož zástavba sestává jednak z
přízemních vesnických domů, jednak z dvoupatrových až třípatrových
domů z první poloviny 20. století, které mají městský charakter, ale
zároveň respektují měřítko a urbanistickou strukturu lokality. Právě z
tohoto měřítka vychází i projekt polyfunkčního domu. Je komponován
jako jednoduchá bílá kubická hmota, členěná okenními otvory, jejichž
různorodá velikost a umístění vycházejí z členění interiéru. Dialog bílých
stěn s černými okenními otvory evokuje grafickou hru, která je svébytnou
reakcí na snahu včlenit dům do svého okolí, avšak zároveň mu přiznat
právo na soudobý architektonický výraz.