Čáslav – divadlo

Lokalita Čáslav
Typ Současná architektura
Místo nálezu 49.9110653, 15.3938999
Čáslav – divadlo

Aleš Burian, Gustav Křivinka, spolupráce na interiérech Radka
Neumannová / ateliér Burian – Křivinka, 2011-2019

Dostavba Dusíkova divadla patří mezi projekty, jejichž potřeba byla
vyvolána snahou udržet a rozvíjet poslání původního historického objektu.
Nová část budovy je hmotově i kompozičně plynule provázána se secesní
budovou divadla. Její architektonický výraz je však zcela svébytný:
jednoduchý objem budovy je zdůrazněn minimalistickým
architektonickým výrazem. Ten ozvláštňuje promyšlené umístění
skleněných ploch a zejména zvrásnění omítky, které dává novostavbě
jemný detail a vytváří pozoruhodnou optickou hru světla a stínu. Právě
tenhle moment je – přes jasnou architektonickou odlišnost – pomyslným
spojovacím mostem mezi novým křídlem a původní secesní budovou
divadla: rafinovaný cit pro detaily a jejich grafické ztvárnění, jakými se
architektura rané moderny vyznačuje, jakoby zde našel soudobou odezvu
v jemné strukturaci fasády a neméně pečlivé práci s celkovou kompozicí
průčelí nové budovy.