České Budějovice – dostavba Krajské knihovny

Lokalita České Budějovice
Typ Současná architektura
Místo nálezu 48.9704969, 14.4755251
České Budějovice – dostavba Krajské knihovny

Ladislav Kuba, Tomáš Pilař / ateliér Kuba & Pilař, soutěž 2016-2017,
realizace 2019-2021

Nová budova knihovny se nachází v komplikovaném prostředí, jehož
charakter je dán jednak sestavou bloků a solitérních budov v parku,
jednak panelovými domy a dopravními stavbami, které zde posilují dojem
neměstkého urbanistického rozvonění. Nová budova knihovny se vhodně
napojila na její starší a vyšší část, původně postavenou podle projektu
manželů Malátových v sedmdesátých letech 20. století v brutalistickém
stylu jako muzeum dělnického hnutí. Nová budova je komponována jako
nízký a rozložitý hranol s dobrými proporcemi a se skleněnými stěnami,
který se k svému okolí chová neutrálně, a přece z něj vytváří soudržnější
celek. K harmonickému vyznění novostavby a jejímu soužití s
heterogenním okolím přispívá i odkaz na nadčasový modernistický
minimalismus, jakým se vyznačovaly například stavby Ludwiga Miese van
der Rohe z 50. a 60. let 20. století.