Hradec Králové – přístavba k Bílé věži

Lokalita Hradec Králové
Typ Současná architektura
Místo nálezu 50.209012, 15.830831
Hradec Králové – přístavba k Bílé věži

Jaromír Chmelík /ateliér Chmelík & partneři, projekt 2013, realizace
2015

Kontext nového objektu pokladny a schodiště tvoří nejcennější budovy
hradeckého historického jádra: gotický cihlový kostel sv. Ducha, barokní
kostelík sv. Klimenta od Jana Blažeje-Santiniho-Aichela i sama renesanční
Bílá věž. Nový objekt okolním stavbám nekonkuruje ani svým objemem,
ani svým výrazem. Cihlový materiál boční stěny nové předsíně
samozřejmě upomene na cihlové povrchy starých budov v sousedství,
avšak skleněná plocha stěny čelní či vstupní nás však zase vrátí do 21.
století. Celkově se projekt vyznačuje zdařilým skloubením moderního
architektonického výrazu s jemnými narážkami na historii místa i města.