Jaroměř – most Komenského

Lokalita Jaroměř
Typ Současná architektura
Místo nálezu 50.3547894, 15.919158
Jaroměř – most Komenského

Mirko Baum, David Baroš /ateliér Baum & Baroš architekti, Vladimír
Janata / EXCON a.s., soutěž 2013, realizace 2013-2015

Nový most nahradil původní příhradovou konstrukci z roku 1886,
poškozenou povodní a snesenou v roce 2013. Ambicí tvůrců bylo vytvořit
soudobé konstrukční řešení, které by bylo důstojnou náhradou původního
inženýrského díla. Nová konstrukce, osazená na původní pilíře,
představuje velmi originální technické řešení, které dalo vzniknout subtilní
a zároveň působivé siluetě mostu. Most je skvělý příkladem vstupu ryze
soudobé architektury do stabilizovaného historického prostředí, které
bylo tímto zásahem doplněno a obohaceno.