Kroměříž – skleník v Květné zahradě

Lokalita Kroměříž
Typ Současná architektura
Místo nálezu 49.2973674, 17.3832145
Kroměříž – skleník v Květné zahradě

Antonín Novák, Petr Valenta a Eduard Štěrbák / ateliér Architekti DRNH,
projekt 2012, realizace 2014

Kroměřížský skleník je ryze technickou stavbou, která však vstupuje do
mimořádně hodnotného památkového prostředí Květné zahrady. Klíčem k
soužití novostavby s historickým prostředím se autorům stal právě důraz
na konstrukční krásu a harmonické proporce celku i jednotlivých částí
novostavby, jejíž pravidelný kompoziční rytmus evokuje jak jednoduchost
a eleganci romantických skleníků 19. století, tak i nadčasovou krásu
jednoduchých inženýrských konstrukcí.