Liberec – depozitář Oblastní galerie

Lokalita Liberec
Typ Současná architektura
Místo nálezu 50.7737438, 15.0678915
Liberec – depozitář Oblastní galerie

Karel Novotný, Jiří Buček, Petr Čihák, Jan Duda, Jana Hlavová, Filip
Horatschke) /ateliér SIAL, 2010-2013

Depozitář oblastní galerie byl vložen do honosného souboru veřejných
budov z přelomu 19. a 20. století. Abstraktní kvádr, postavený do těsného
sousedství lázní přeměněných na galerii, je svébytnou architektonickou
výzvou, která se – přes zjevnou odlišnost formy i obsahu – dokázala
kompozičně velmi dobře zařadit do svého okolí. Právě výstavnost
historizujících objektů byla zřejmě důvodem ryze minimalistického řešení
novostavby, která tak nijak nezastírá svůj ryze praktický účel, avšak přesto
– nebo spíše právě proto – může v této obtížné architektonické
konkurenci se ctí obstát.