Líbeznice – hasičská stanice

Lokalita Líbeznice
Typ Současná architektura
Místo nálezu 50.1919788, 14.493582
Líbeznice – hasičská stanice

Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Jan Lankaš, Jaroslav Malina / Ehl & Koumar
architekti, soutěž 2017, realizace 2019-2020

Líbeznická hasičská stanice je součástí souboru promyšlených
architektonických vstupů, které z Líbeznic učinily jedno z nejzajímavějších
epicenter současné české architektury. Architektura hasičského komplexu
zjevně reflektuje význam stanice nejen pro bezpečnost obce, ale také pro
její komunitní život. Areál je pojat jako sestava přízemních křídel s jasně
čitelnou cihlovou pilířovou konstrukcí a nízkými valbovými střechami.
Harmonie a téměř klasický řád, který z jeho architektury vyzařuje, jako by
evokoval atmosféru středomořských piazzet s arkádami domů či tržnic, do
nichž se život z náměstí přirozeně přelévá. Právě tak také areál zjevně
funguje v době setkání a slavností, které jsou pro život každé obce klíčové
a kterým tato architektura přirozeně a pokorně slouží.