Mikulov – Galerie

Lokalita Mikulov
Typ Současná architektura
Místo nálezu 48.8068815, 16.635127
Mikulov – Galerie

Děnge, 2010-2011

Mikulov patří mezi nejpůsobivější historická města v českých zemích.
Vstupy soudobé architektury do tohoto prostředí jsou tak logicky
sledované ostřeji než jinde. Tvůrce galerie Závodný, architekt Štěpán
Děnge, se rozhodl přijmout historické prostředí jako výzvu, na níž reagoval
autorsky jednoznačným, avšak zároveň hluboce kontextuálním způsobem.
Hmotová skladba budovy je navýsost tradiční, stejně jako architektonické
řešení té její části, která přiléhá k ulici bývalého ghetta. Vlastní budova
galerie je odlišná: tradiční koncept domu se sedlovou střechou je zde
převeden do celokamenné minimalistické stavby, která svým charakterem
evokuje lapidární středomořskou architekturu. Místo je novostavbou
doplněno a dořčeno způsobem, který lze označit za nadčasový a
mimořádně kvalitní.