Modřice – městská hala

Lokalita Modřice
Typ Současná architektura
Místo nálezu 49.1293279, 16.6070042
Modřice – městská hala

Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda, spolupráce Karolína
Urbánková, František Bosák / ateliér Bod Architekti, soutěž 2015,
projekt 2015-2017, realizace 2018-2020

Modřická městská hala je přistavěna k historizující budově restaurace,
jejíž měřítko i základní hmotové řešení směrem do ulice ku prospěchu
celku přebírá. Kompozičně kontextuální stavba přechází v zadní části do
rozlehlé kubické hmoty vlastní haly, jejíž účel není nijak zastírán. Objem
novostavby je značný, architekti však usilovali přizpůsobit ho okolnímu
kontextu a proto se snažili co nejvíce ho pročlenit. Výsledkem je symbióza,
podtržená působivým jednotně řešeným horizontálním zvrásněním
fasády.