Mohelnice – polyfunkční dům „Kovárna“

Lokalita Mohelnice
Typ Současná architektura
Místo nálezu 49.1293279, 16.6070042
Mohelnice – polyfunkční dům „Kovárna“

Přemysl Kokeš /ateliér ai5, 2013

Úlohou novostavby polyfunkčního domu v Mohelnici bylo vytvořit nové
nárožní fronty, které by zapadly do urbanistické struktury okraje
historického města. Architekt Přemysl Kokeš se rozhodl poměrně
rozlehlou parcelu opticky rozdělit do několika objektů, které navazují na
typickou městskou parcelaci a které se tak mnohem lépe začlení do svého
památkového okolí. Zvolený minimalistický jazyk průčelí může být chápán
jako sázka na jistotu, avšak má i svá úskalí, neboť může snadno sklouznout
do architektonické banality. V případě mohelnického polyfunkčního domu
Kovárna se tak naštěstí nestalo: proporce průčelí i jednotlivých prvků jsou
uměřené a výtvarně působivé, díky čemuž dům své bezprostřední okolí
nejen doplňuje, ale také architektonicky pozvedává.