Nový Bor – sídlo společnosti Lasvit

Lokalita Nový Bor
Typ Současná architektura
Místo nálezu 50.7562779, 14.5566937
Nový Bor – sídlo společnosti Lasvit

Jiří Opočenský, Štěpán Valouch, David Balajka, Vojtěch Kratochvíl
/ateliér ov-architekti, soutěž 2014, projekt 2014-2017, realizace 2017-19

Pro novostavbu svého sídla si společnost Lasvit vybrala mimořádně cenné
historické prostředí barokního novoborského předměstí. Čtvrť, sestavená
z obdobně komponovaných solitérních domů s vysokými mansardovými
střechami, se přes degradaci svého bezprostředního okolí dochovala v
překvapivé intaktnosti a autenticitě. Autoři novostavby sídla se rozhodli
na koncept barokních solitérů navázat obdobnou hmotovou kompozicí
svého domu. Ten je namísto tradičního řešení fasád a střechy pokryt
souvislým skleněným pláštěm, který odkazuje na sklářské výrobky firmy.
Dialog, který tímto způsobem vznikl, patří k nejzajímavějším počinům na
poli současné české architektury v historickém prostředí.