Ostrava – Svět techniky

Lokalita Ostrava
Typ Současná architektura
Místo nálezu 49.8193319, 18.2825727
Ostrava – Svět techniky

Josef Pleskot / AP atelier, spolupráce Michaela Košařová, Miloš Linhart,
Zdeněk Rudolf, Petr Sýkora

Budova Světa techniky od týmu pražského architekta Josefa Pleskota v
Ostravě-Vítkovicích vymezuje areál národní kulturní památky Vítkovických
železáren, jejíž panorama se zrcadlí na skleněné stěně Pleskotovy budovy.
Jde o stavbu soudobou, svébytnou a velkorysou, přesto svým pojetím
citlivě dotvářející celek. Industriální celek s vysokým památkovým
statutem tak tato výjimečná realizace obohacuje architektonicky i
funkčně.