Praha-Butovice – rodinný dům

Lokalita Praha-Butovice
Typ Současná architektura
Místo nálezu 50.0516681, 14.3507608
Praha-Butovice – rodinný dům

Jiří Weinzettl, Barbora Weinzettlová, Veronika Indrová / Atelier 111,
2016

Úlohou autorů bylo doplnit a rozšířit nevelkou historickou stavbu v srdci
původní vesnice, která se skoro zázrakem dochovala mezi Prokopským
údolím a novou sídlištní zástavbou z druhé poloviny 20. století. Hmotové
řešení nových částí je kontextuální, avšak z architektonického detailu lze
jejich soudobý původ snadno vyčíst. Adaptace a dostavba jsou příkladem
kultivovaného architektonického vstupu, který respektuje jak charakter
místa, tak potřeby soudobého městského bydlení.