Přerov – Tyršův most

Lokalita Přerov
Typ Současná architektura
Místo nálezu 49.456896, 17.4482584
Přerov – Tyršův most

Alena Šrámková, Lukáš Ehl, Tomáš Koumar / ateliér Šrámková architekti,
s.r.o., soutěž 2003, realizace 2010-2012

Pěší Tyršův most v Přerově nahradil po dlouhých letech neorenesanční
mostní dílo konstruktérů Herzána a Uhlíře z roku 1903, zdemolované v
květnu 1945 německou armádou. Stavba nového mostu od předních
pražských autorů vylepšila dopravní spojení uvnitř Přerova. Nepochybně
však také podnítí obnovu předmostí na okraji starého městského jádra.
Své stavbě na pomezí architektury a inženýrství dal tým Aleny Šrámkové
jednoduchou a účelnou formu, kterou pouze na obou bocích mostu
ozvlášťňuje neokubistické zkosení pilířů a překladů. Poetický náboj mostu
vtiskuje figurální výzdoba sochařky Ivany Šrámkové – dva stromy, pták a
velký zubr –, v níž snadno rozeznáme symboly dějin města Přerova a jeho
přírodního rámce