Uherské Hradiště – polyfunkční dům

Lokalita Uherské Hradiště
Typ Současná architektura
Místo nálezu 49.071175, 17.458434
Uherské Hradiště – polyfunkční dům

Pavel Stojanov / ateliér Archico, projekt 2012, realizace 2016

Městu Uherskému Hradišti vytyčili královští lokátoři ve 13. století krásný
půdorys. Zástavba města však procházela početnými modernizacemi a
občas do ní vstoupily objekty, které ji poškozují svým měřítkem i svou
nekvalitní formou a vytvářejí tak pro budoucí novostavby kontext těžko
uchopitelný. Obzvlášť nešťastným vývojem prošel v nedávné době
severozápadní okraj historického centra, jemuž dnes dominují mohutné
postmoderní nebo postmoderně přestavěné budovy. Na nový polyfunkční
dům-penzion v Uherském Hradišti od místního architekta Pavla Stojanova
se můžeme dívat jako na příslib, že i toto místo se dočká změn
příznivějších. Bílý objem svého domu, posázený pravidelným řádem oken,
architekt prokrájel způsobem, jaký připomíná raná díla Portugalce Alvara
Sizy. Ke kvalitnímu výsledku přispěla správná volba měřítka a proporčních
vztahů.