Valašské Meziříčí – polyfunkční dům

Lokalita Valašské Meziříčí
Typ Současná architektura
Místo nálezu 49.4731443, 17.9716076
Valašské Meziříčí – polyfunkční dům

Miroslav Pospíšil / ateliér-r, spolupráce Daria Johanesová, Milena
Koblihová, Martin Karlík, Robert Randys, Lucie Rohelová, projekt 2014-
2015, realizace 2015-2017

Budova, která v sobě hostí obchody, kanceláře, byty a velký apartmán
majitele v horním ustupujícím podlaží, pro sebe našla rozlehlou parcelu v
památkové zóně tohoto východomoravského města. Kdyby toto dlouho
opuštěné místo architekt zastavěl jedinou velkou hmotou, jeho
novostavba by se vymkla z drobného měřítka okolních domů v živé Mostní
a klidnější Kostelní ulici. Miroslav Pospíšil proto svůj nový objekt rozdělil
do dvou celků s odlišným architektonickým ztvárněním. Na nároží obou
ulic stojí dům v elegantním neofunkcionalistickém stylu, dále v Mostní
ulici pak tradičněji ztvárněný „dům s okny“, jehož robustnost tvoří vhodný
přechod k sousední pozdně modernistické budově z osmdesátých let 20.
století.