Žatec – Muzeum chmelařství

Lokalita Žatec
Typ Současná architektura
Místo nálezu 50.3248787, 13.5448312
Žatec – Muzeum chmelařství

Jiří Vaníček, Pavel Huml, Petr Bažant, Blanka Zernerová, Eva Zelenková,
Karel Hrách, František Zlatohlávek / ateliér Huml & Vaníček, studie 2003,
realizace 2009-2011

Budova muzea stojí uprostřed rozsáhlého areálu starých sušáren chmele v
sousedství středověkého jádra města Žatce. V době úpadku českého
chmelařství dal vznik muzea v roce 1997 podnět k záchraně celé této
unikátní čtvrti a stal se pro ni jakýmsi ostrovem pozitivní deviace. Peníze
pro stavbu muzejního vestibulu se musely hledat patnáct let. Architekti
pro něj použili mohutnou dřevěnou konstrukci a pokryli jeho fasády
stříbřitým perforovaným plechem jakožto materiálem evokujícím
industriální dějiny novodobého žateckého chmelařství. S tradičními
formami sušáren chmele ve svém sousedství se minimalistický hranol
vestibulu dobře snáší a dovede jejich soubor obohatit. Podobný
industriální a minimalistický charakter architekti vtiskli i nedaleké veřejně
přístupné rozhledně.