Zbraslav – dostavba skautské klubovny Pastouška

Lokalita Zbraslav
Typ Současná architektura
Místo nálezu 49.9710997, 14.3914142
Zbraslav – dostavba skautské klubovny Pastouška

Projektil architekti, Ondřej Hoffmeister, Petr Lešek / ateliér Projektil,
spolupráce Rudolf Süsser, 2020

Rekonstrukce a dostavba zbraslavské Pastoušky plynule navázala na
rehabilitaci celého přírodního parku Belveder, které se studio Projektil v
posledním desetiletí věnovalo. Architektonický výraz nového křídla s
kavárnou je ryze soudobý, avšak díky vhodně zvolenému měřítku i celkové
kompozici vytváří s historickou budovou harmonický celek. Jeho velkoryse
prosklenou stěnu se vzpínající se střechou lze chápat jako symbolickou
bránu do parku i jako místo, kde se dramatická krajina pomyslně setkává s
obdobně dynamicky pojatou architekturou.