Žižkov – bytové domy Koněvova

Lokalita Žižkov
Typ Současná architektura
Místo nálezu 50.0915422, 14.4750249
Žižkov – bytové domy Koněvova

Peter Lacko, Filip Tittelbach, Adam Kekula, Lenka Dvořáková / ateliér
A.LT architekti, spoluautoři Tomáš Balej, Michaela Dlouhá, projekt 2013-
2015, realizace 2015-2016

Řadové domy byly postaveny v prolukách, vzniklých zejména v období
plošné asanace Žižkova v 80. letech 20. století. Jejich realizace tak
napravila urbanistické chyby minulosti a navíc kultivovaným a žádoucím
způsobem doplnila městskou strukturu této jedinečné čtvrti. Architektura
domů je mimořádně kultivovaná, s tím, že svým charakterem správně
odlišuje „městské“ průčelí do Koněvovy třídy od volněji pojatých křídel
směrem k zelenému svahu Vítkova.