Zlín – laboratorní centrum technologické fakulty Univerzity Tomáše Bati

Lokalita Zlín
Typ Současná architektura
Místo nálezu 49.222624, 17.664866
Zlín – laboratorní centrum technologické fakulty Univerzity Tomáše Bati

Vladislav Vrána / ateliér 2002, 2013

Laboratorní centrum technologické fakulty Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně od týmu architekta Vladislava Vrány se svou přiznanou konstrukcí a
volbou materiálů vyrovnává s typickou podobou baťovských staveb ve
zlínském průmyslovém areálu. Do svého prostředí budova vnáší vhodnou
novou funkci a přispívá tak k jeho postupnému zkulturňování.